Asset Management

Termin Asset Management oznacza systematyczne i skoordynowane planowanie, zarządzanie i utrzymanie aktywów danej organizacji. Głównym celem Asset Management jest zapewnienie wymaganej wydajności i dostępności aktywów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i wydatków oraz zarządzaniu ryzykiem w tym samym czasie.

 

System Asset Management określa następujące ramy organizacyjne:

  • Wymagania interesariuszy,
  • Specyfikacje techniczne i prawne,
  • Cele organizacji, strategie i plany,
  • Procesy, zasoby i obowiązki,
  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Zarządzanie informacją.

Opublikowana w 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) norma ISO 55000 wprowadza usystematyzowany zestaw zasad.

Norma ta jest podzielona na trzy części:

ISO 55000 Wyjaśnienie pojęć, zasady i warunki

ISO 55001 Wymagania dotyczące systemów Asset Management

ISO 55002 Wskazówki dotyczące wdrażania systemów Asset Management

 

Zobacz także: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Przeczytaj więcej o zarządzaniu aktywami w sektorze drogowym.