Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej spotykają się w firmie HELLER z przedstawicielami Polonii Hesji

W Niemczech mieszka ponad 2 miliony osób z polskim pochodzeniem, z czego ponad 160 tysięcy w samej Hesji. Istnieją liczne polskie i niemiecko-polskie organizacje, kluby i stowarzyszenia. Szczególnie aktywna jest polska emigracja w Hesji. W Darmstadt, we Frankfurcie i na obszarze Renu i Menu są organizowane liczne imprezy, odczyty i koncerty. Wyjątkowa aktywność Polonii sprawia, że przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, jak również delegaci polskiego parlamentu, regularnie odwiedzają Hesję.

Od lewej: Klaudyna Droske (Büro Polonii w Deutschland), Jacek Bury (Senator RP), Wojciech Ziemiak (Senator RP), Paweł Arndt (Senator RP), Władysław Komarnicki (Senator RP).

23 września 2022 roku miało miejsce szczególne wydarzenie. Czterech senatorów RP: Władysław Komarnicki, Jacek Bury, Paweł Arndt i Wojciech Ziemniak, spotkało się w Darmstadt z przedstawicielami organizacji heskiej Polonii. W spotkaniu uczestniczyli również konsulowie Konsulatu Generalnego w Kolonii, panowie Jacek Biegała i Jan Krzymowski, a także kierowniczka Biura Polonii w Niemczech, Klaudyna Droske. Organizatorem spotkania był Michał Kochański z Darmstadt, wydawca znanego wśród heskiej Polonii magazynu "Twoje Miasto".

Spotkanie odbyło się w biurze firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH w Darmstadt. Właściciel, dr Sławomir Heller, jak również obydwaj prezesi, Henning Balck i Christian Komma, mieli sposobność zaprezentowania firmy senatorom, konsulom i innym uczestnikom wydarzenia. Historia i rozwój firmy HELLER zostały docenione przez obecnych, jako przykład bardzo udanej i trwałej współpracy pomiędzy przedstawicielami obu państw. Codzienna współpraca pomiędzy HELLER Ingenieurgesellschaft w Darmstadt i HELLER Consult w Warszawie doprowadziła w ciągu ostatnich 25 lat nie tylko do sukcesu ekonomicznego, ale również przyczyniła się do nawiązania głębokiej przyjaźni pomiędzy licznymi pracownikami z Polski i Niemiec.

Michał Kochański, wydawca magazynu "Twoje Miasto"
Jan Krzymowski, attaché ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
Jacek Biegała Konsul RP w Kolonii, Wydział Prawny i Pomocy Konsularnej.
Dr. Slawomir Heller (właściciel firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH), Henning Balck (prezes) und Christian Komma (prezes).
Zdjęcie grupowe po spotkaniu.