Wspólna realizacja celów

Od momentu wdrożenia normy ISO 55000 firma HELLER opracowuje koncepcje i praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania Asset Management w sektorze drogowym.
 

Oferta firmy obejmuje usługi w dziedzinie od doradztwa i certyfikacji do działań edukacyjnych i szkoleniowych:

  • Wspólna analiza istniejących celów organizacji, wymagań wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz przegląd istniejących procesów,
  • Identyfikacja potencjałów do doskonalenia organizacji,
  • Definicja zakresu zastosowania,
  • Opracowanie Systemu Asset Management wraz z dokumentowaniem celów i strategii oraz przygotowaniem Planu Zarządzania,
  • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,
  • Certyfikacja,
  • Edukacja i szkolenia.