Asset Management na Kongresie Zarządzania Infrastrukturą Drogową (KZID) w Warszawie - Część 1/2

Dr Sławomir Heller jest przewodniczącym Grupy Roboczej D.1.2 Upowszechniania i Edukacji Komitetu Technicznego Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz inicjatorem i założycielem inicjatywy Infrastructure Asset Management Academy (INFRAMA). W wywiadzie wyjaśnia, dlaczego, jego zdaniem, Asset Management stanowi przyszłość zarządzania infrastrukturą drogową oraz co wyróżnia nadchodzący Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową (KZID) w Warszawie.

Dr. Sławomir Heller

Panie Doktorze, jest Pan jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie Asset Management i bardzo aktywnie popularyzuje Pan tę dyscyplinę. Czy mógłby Pan przybliżyć nam, czym właściwie jest Asset Management?

Asset Management jest dla mnie fascynującą, nowoczesną metodą zarzadzania, która powstała na początku XXI wieku. Wspiera ona zarządców i ich zespoły i maksymalizuje wartość posiadanych zasobów, w szczególności zasobów infrastruktury technicznej. Od samego początku nacisk kładziono na infrastrukturę techniczną, taką jak infrastruktura transportowa, energetyczna, kanalizacyjna. Po opublikowaniu normy ISO 55000 Asset Management w 2014 r. władze odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą drogową z wielu państw uświadomiły sobie kluczowe znaczenie tej dyscypliny.

Spotkałem się powszechnie z błędną interpretacją Asset Management, którą chciałbym sprostować: przedmiotem Asset Management nie są zasoby same w sobie, ale organizacja z jej unikalnym kontekstem, która tymi zasobami zarządza. Jest to ogromny atut Asset Management. Atut, ale zarazem obowiązek, by zawsze łączyć ze sobą aspekty techniczne z organizacyjnymi. Tak więc, Asset Management pomaga danej organizacji zarządzać zasobami technicznymi w sposób, który pozwala osiągnąć cele jej interesariuszy. Cały cykl życia zasobów, jak również ich portfolio jest zawsze brany pod uwagę. A wszystko to przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka.

Standardy dyscypliny Asset Management pochodzą przede wszystkim z krajów anglosaskich. Czy są one odpowiednie również dla innych krajów, takich jak Niemcy czy Polska?

Oczywiście, wdrażanie standardów Asset Management jest możliwe, a nawet konieczne również w Niemczech i w Polsce. Autorzy międzynarodowych norm ISO 55000 uwzględnili różnorodność metod zarządczych i warunków w jakich działają zarządcy infrastruktury drogowej na całym świecie. Zarządzanie polskimi drogami krajowymi różni się od zarządzania odcinkiem niemieckiej autostrady. Administracje drogowe w Australii czy Nowej Zelandii, które są obecnie liderami w dziedzinie Asset Management, stoją przed innymi wyzwaniami niż analogiczna instytucja z Boliwii. Tym niemniej standardy te są uniwersalne i skalowalne w zależności od indywidualnego poziomu dojrzałości danej organizacji.

Jaka jest rola PIARC i w jakim stopniu obecnie angażuje się Pan w rozpowszechnianie dyscypliny Asset Management?

PIARC jest obecnie największym stowarzyszeniem drogowym na świecie z ponad 110 letnią historią, które zrzesza ponad 120 państw. To ogromny zaszczyt i radość być wydelegowanym przez Niemcy jako przedstawiciel Komitetu Technicznego ds. Asset Management, będąc równocześnie polskim obywatelem. Zaszczytem jest dla mnie również bycie wybranym na przewodniczącego Grupy Roboczej D.1.2 upowszechnianie i edukacja, działającej w ramach Komitetu Technicznego PIARC. Moją rolą jest koordynowanie prac specjalistów z dziedziny Asset Management z pięciu kontynentów.

W Nowej Zelandii lub Australii nowoczesny Asset Management jest już powszechnie znaną dyscypliną, zarówno w świecie technicznym, jak i biznesowym. W środkowej Europie jeszcze brakuje nam tej wiedzy. Aby nie pozostawać w tyle i zarządzać infrastrukturą drogową zgodnie z wysokimi wymaganiami i oczekiwaniami społeczeństwa i gospodarki, musimy bezwzględnie skoncentrować się na dyscyplinie Asset Management. Oznacza to, że każdy, kto w jakimś stopniu odpowiada za infrastrukturę drogową powinien być dokładnie zaznajomiony z tym pojęciem. To właśnie dlatego powstała INFRAMA - Infrastructure Asset Management Academy i również z tego powodu organizujemy w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2019 r. Kongres dedykowany wyłącznie zarządzaniu infrastrukturą drogową.

To pierwsza część wywiadu przeprowadzonego z dr. Sławomirem Hellerem. Jutro zostanie opublikowana druga część wraz z dodatkowymi informacjami o Kongresie Zarządzania Infrastrukturą Drogową (KZID) w Warszawie.