Międzynarodowa wymiana doświadczeń w firmie HELLER

8 kwietnia 2019 r. mieliśmy zaszczyt powitać w naszej firmie wysokiej rangi ekspertów drogowych z USA, Szwajcarii i Niemiec. Gośćmi byli prof. Gerardo Flintsch z Virginia Polytechnic Institute and State University, dr. Frank Schiffmann ze szwajcarskiej firmy Infrastructure Management Consultants GmbH oraz prof. dr. J. Stefan Bald i Tim Blumenfeld z Politechniki w Darmstadt.

Od lewej: prof. dr. J. Stefan Bald, dr. Frank Schiffmann, Tim Blumenfeld, prof. Gerardo Flintsch, Henning Balck, dr. Sławomir Heller

Eksperci dyskutowali o aktualnych projektach badawczych oraz o tym, jak będzie wyglądać przyszłość Systemów Zarządzania Nawierzchnią (PMS). Prof. Flintsch był pod wrażeniem możliwości, jakie daje systematyczna diagnostyka stanu, która jest regularnie, co cztery lata przeprowadzana na drogach Niemczech. Henning Balck, Prezes Zarządu firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, wiąże duże możliwości współpracy międzynarodowej na tym polu.