Narzędzie VERA będzie wspomagało pomiary ruchu w Nadrenii-Palatynacie

Na początku 2018 roku Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz zlecił firmie HELLER Ingenieurgesellschaft mbH dostosowanie aplikacji internetowej VERA do swoich potrzeb. Aplikacja VERA została opracowana w 2013 roku dla Badenii-Wirtembergii. Pierwsze praktyczne szkolenie dla użytkowników aplikacji internetowej VERA odbyło się w Koblencji w dniu 28 listopada 2018 roku. Przedstawiciele firmy HELLER Daniela Bruck i Marek Skakuj przedstawili przyszłym użytkownikom najważniejsze funkcje aplikacji internetowej VERA oraz przedstawili praktyczne możliwości jego wykorzystania w codziennej pracy.

Automatyczny monitoring ruchu drogowego w Nadrenii-Palatynacie jest stosowany od 2011 r. i w dużej mierze zastępuje ręczne pomiary ruchu drogowego. Dzięki narzędziu do monitorowania ruchu drogowego VERA, centrala oraz rejony drogowe mogą zarządzać punktami pomiarowymi z poziomu okna przeglądarki internetowej, analizować wyniki pomiarów oraz tworzyć i monitorować roczne plany pomiarowe. Dzięki konsolidacji wielu dotychczas stosowanych narzędzi w jednym, centralnym narzędziu VERA, zapewniona jest spójność katalogu punktów pomiarowych, co bezpośrednio przekłada się na możliwościach wykorzystania zebranych danych do dalszych analiz.

Szkolenie służyło także wymianie doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za pomiary ruchu i twórcami aplikacji internetowej VERA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w planowaniu i prowadzeniu ruchu drogowego, uczestnicy szkolenia sformułowali cenne sugestie dotyczące dalszego rozwoju aplikacji VERA i jeszcze lepszego dostosowania tego narzędzia do potrzeb nadzoru nad pomiarami ruchu.