OnKo3 jako narzędzie wspomagające planowanie utrzymania

W listopadzie 2018 r. w Urzędzie do spraw Zarządzania Drogami kraju związkowego Badania-Wirtembergia oraz w jego czterech regionalnych oddziałach przeprowadzone zostały szkolenia dla użytkowników systemu udostępniania informacji drogowych OnKo3. Od kilku miesięcy, narzędzie OnKo3 jest wykorzystywane we wszystkich 16 rejonach drogowych Badenii-Wirtembergii do planowania niezbędnych działań utrzymaniowych na drogach federalnych i drogach kraju związkowego.

W tym roku znacznie rozszerzono zakres funkcjonalności narzędzia OnKo3. Dzięki nowym funkcjom, automatycznie wygenerowane plany utrzymaniowe są bezpośrednio uwzględniane przy planowaniu konkretnych zabiegów utrzymaniowych. Ponadto rozszerzono zakres dostępnych danych. Obecnie możliwe jest porównanie dwóch ostatnich kampanii diagnostycznych. Takie zestawienie danych umożliwia określenie wszystkich zabiegów utrzymaniowych zrealizowanych pomiędzy dwoma kampaniami oraz przeprowadzenie szczegółowych analiz dynamiki zmian stanu technicznego nawierzchni.

Program szkoleniowy, oprócz praktycznych ćwiczeń dotyczących obsługi oprogramowania, zawierał również część teoretyczną dotyczącą diagnostyki i oceny stanu technicznego nawierzchni. Informacje zwrotne od uczestników szkolenia były w przeważającej mierze pozytywne. Zdaniem uczestników szkolenia, graficzne funkcje wykorzystywane do lokalizacji zabiegów utrzymaniowych będą bardzo pomocne w codziennej pracy. Wiosną 2019 r. opracowany zostanie nowy moduł, który umożliwi planowanie strategiczne dla całego kraju związkowego.