Szkolenie OnKo3 w GDDKiA w Katowicach

Po wdrożeniu systemu OnKo3 w Katowickim Oddziale Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jesienią 2018 r., 24 października 2018 r. odbyło się szkolenie dla kadry pracowniczej. Marek Skakuj z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH i Jan Zieliński z Heller Consult sp. z o.o. przedstawili poszczególne funkcje narzędzia OnKo3 ponad dwudziestu uczestnikom, w tym pracownikom oddziałów i kierownikom ds. utrzymania dróg.

Quelle: Jan Zieliński

Od 2015 roku GDDKiA prowadzi diagnostykę stanu technicznego nawierzchni zgodnie ze standardem DSN. Diagnostyka obejmuje pomiary równości poprzecznej, równości podłużnej, ugięć, współczynnika tarcia oraz automatyczną ocenę uszkodzeń powierzchniowych. Gromadzone w ten sposób dane wykorzystywane są do planowania utrzymania dróg krajowych w tym również dróg ekspresowych i autostrad.

OnKo3 umożliwia interaktywny i synchroniczny dostęp do danych opisujących stan techniczny nawierzchni. Dane diagnostyczne, zebrane w ramach kilku kampanii pomiarowych konsolidowane są do jednolitej postaci i prezentowane użytkownikowi w postaci map tematycznych, tematycznych profili liniowych oraz zestawień tabelarycznych. Dane diagnostyczne uzupełnione są o fotorejestrację pasa drogowego oraz zdjęcia nawierzchni. OnKo3 oferuje użytkownikowi zsynchronizowany dostęp do istotnych informacji, co stanowi wyraźną zaletę w porównaniu z klasycznymi systemami geoinformacyjnymi (GIS), gdzie ze względu na ograniczone możliwości prezentacji, jednocześnie może być prezentowana jedynie niewielka ilość informacji.

Uczestnicy szkolenia bardzo pozytywnie ocenili funkcjonalność wdrażanego narzędzia i możliwości jego zastosowania do planowania utrzymania dróg. Bardzo dobrze przyjęta została funkcjonalność umożlwiająca wirtualny przejazd po sieci drogowej i łączenie danych numerycznych z obrazem pasa drogowego.

Quelle: Jan Zieliński
Quelle: Jan Zieliński