Z powodzeniem wkraczamy na nowy grunt

Nasze drogi i obiekty inżynierskie są niezbędne dla zapewnienia mobilności społeczeństwa i do zrównoważonego rozwoju gospodarki. Procesy utrzymania infrastruktury drogowej opracowywane były przez wiele dziesięcioleci w administracji drogowej. Utrzymanie dróg oparte jest na ustalonych procedurach i standardach, a także specyfikacjach prawnych i technicznych. Brakuje tylko całościowego spojrzenia na utrzymanie infrastruktury drogowej.

System Asset Management oferuje administracjom drogowym nowe wytyczne i systemy wspomagania decyzji. Łączy istniejące procesy, wykorzystuje ustalone metody zarządzania i zapewnia ramy dla ciągłego rozwoju organizacji i jej procesów.

Korzyści wynikające z Asset Management

 • Doskonalenie organizacji, koordynacja i dokumentacja procesów,
 • Systemy wspomagania decyzji,
 • Opracowanie i ocena strategii,
 • Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich,
 • Zrównoważone planowanie finansowe,
 • Bezpieczne zarządzanie ryzykiem,
 • Lepsze zarządzanie danymi i informacjami,
 • Planowanie środków,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości ruchu,
 • Aktywne zaangażowanie pracowników,
 • Efektywna promocja na zewnątrz.
   

Więcej na ten temat.