VERA – Internetowa aplikacja do zarządzania automatycznymi pomiarami ruchu

Internetowa aplikacja do zarządzania pomiarami ruchu VERA kompleksowo wspiera proces gromadzenia danych o ruchu drogowym uzyskanych przy pomocy automatycznych urządzeń rejestrujących. Począwszy od przetwarzania danych pomiarowych, poprzez ich wizualizację i analizy. Wszystkie kroki procesu są połączone w jednej, centralnej aplikacji.

Aplikacja VERA z powodzeniem stosowana jest przez administracje drogowe w Niemczech i w Polsce. Aplikacja dostępna jest w postaci otwartego oprogramowania (Open Source).

Podstawowe funkcje aplikacji

  • Zarządzenie centralnym rejestrem punktów pomiarowych
  • Wizualizacja punktów pomiarowych na mapie oraz w tabeli
  • Automatyczne przyporządkowywanie wyników pomiarów do punktów pomiarowych
  • Interaktywne analizy danych pomiarowych
  • Automatyczne tworzenie planów pomiarów
  • Monitorowanie wykonania planów pomiarów

Automatyczne pomiary ruchu

Regularnie realizowany Generalny Pomiar Ruchu dostarcza istotnych danych na temat natężenia ruchu, rozkładu ruchu na sieć jak i jego zmianach. Tradycyjnie pomiary te realizowane są przy zastawaniu metody ręcznej wykorzystującej obserwatorów do odnotowywania w formularzu liczby pojazdów zaobserwowanych w danym okresie. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia dużej liczby osób zliczających pojazdy, co bezpośrednio przekłada się na wysokie koszty związane z realizacją kampanii pomiarowej. Aby zminimalizować te koszty a jednocześnie podnieść jakość gromadzonych danych o ruchu drogowym, opracowana została metoda pomiarów automatycznych przy wykorzystaniu mobilnych urządzeń radarowych, która idealnie uzupełnia tradycyjną metodę realizacji Generalnego Pomiaru Ruchu.

Tak zwany System Monitowania Ruchu Drogowego, który został po raz pierwszy zastosowany w roku 2010 na drogach wojewódzkich w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, wykorzystuje mobilne urządzenia radarowe lokalizowane na poboczu drogi. Urządzenie pomiarowe rejestruje wszystkie przejeżdżające pojazdy w podziale na kierunek i kategorię. Mobilne urządzenia pomiarowe są doskonałym uzupełnieniem pomiarów prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, zwłaszcza na drogach o mniejszym natężeniu ruchu. Urządzenia te mogą być także zastosowane do pomiaru prędkości przejeżdżających pojazdów a także pomiarów natężenia hałasu.

Urządzenia pomiarowe

Do automatycznego pomiaru ruchu wykorzystuje się mobilne urządzenia radarowe, które umieszczane są w słupkach hektometrowych lub w skrzynkach montowanych na masztach znaków drogowych. Dzięki prostej instalacji, urządzenia mobilne idealnie nadają się do pomiarów natężeń ruchu na drogach średnio i mało obciążonych, takich jak drogi powiatowe czy gminne.

Urządzenia umieszczane w słupkach hektometrowych stosowane są w obszarach niezabudowanych. Urządzenie takie instalowane jest w miejsce standardowego słupka hektometrowego. Na terenach zabudowanych stosowane są urządzanie umieszczane w skrzynkach pomiarowych montowanych do masztów znaków drogowych.

Oba typy urządzeń pomiarowych dokonują klasyfikacji pojazdów w standardzie 8+1 w oparciu o pomiar długości pojazdu, pomiar liczby osi oraz poziomu hałasu generowanego przez pojazd. Dzięki takiej metodzie urządzenie pomiarowe jest w stanie bezbłędnie klasyfikować samochody osobowe i ciężarowe, autobusy, lekkie pojazdy dostawcze oraz motocykle. Urządzenie może pracować w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia i nocy. Urządzenia pomiarowe wyposażone są w nadajniki GSM, dzięki czemu dane o ruchu są raz dziennie przesyłane na centralny serwer a następnie automatycznie przejmowane do aplikacji VERA.

Aktualnie VERA jest wdrożona w

  • Administracja drogowa kraju związkowego Badenia-Wirtembergia
  • Administracja drogowa kraju związkowego Nadrenia-Palatynat
  • Autobahn GmbH (Niederlassung Südwest)
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)