INFRAMA organizuje warsztaty na temat Building Information Modeling (BIM) dla ASFINAG

Wielu Niemców kojarzy ASFINAG z winietami, które trzeba nabyć, aby wjechać na austriackie autostrady. Środki ze sprzedaży winiet oraz dochody z opłat drogowych dla samochodów ciężarowych i z poruszania się po 6-ciu specjalnych odcinkach dróg płatnych wykorzystywane są do finansowania, planowania, budowy i utrzymania austriackich dróg ekspresowych.

Koszt utrzymania i modernizacji sieci austriackich autostrad o długości 2.223 km, 383 km tunel i 5.769 mostów wynoszą około 1,2 mld EUR rocznie.

Aby móc utrzymać i rozbudowywać sieć autostrad o dużym natężeniu ruchu zgodnie z narzuconymi, wysokimi wymogami, ASFINAG od lat stosuje nowoczesny system zarządzania administrowanymi przez niego zasobami infrastrukturalnymi. W tym celu pracownicy departamentu Asset Management korzystają z najlepszych praktyk i standardów na całym świecie oraz regularnie organizują warsztaty i seminaria dla doskonalenia własnych umiejętności oraz dla dalszego rozwoju systemu Asset Management.

Dr Sławomir Heller przygotowuje od lat i prowadzi niektóre z tych seminariów. Koncentrują się one na praktycznym zastosowaniu  norm ISO dla celów szeroko rozumianego Asset Management.

Po ubiegłorocznych warsztatach na temat praktycznego zastosowania norm ISO 55000 (Asset Management) i ISO 31000 (Risk Management), w tym roku odbyły się warsztaty na temat zastosowania Building Information Modeling  (BIM) zgodnie z normą ISO 19650 oraz integracji BIM w systemie Asset Management ASFINAG.

Celem warsztatów było przedstawienie i dyskusja wymagań i korzyści wynikających z zastosowania norm Building Information Modeling i możliwości ich praktycznego wdrożenia w Asset Management ASFINAG. Ze względu na pandemię, planowane na maj 2020 seminarium wyjątkowo nie odbyło się w siedzibie ASFINAG w Wiedniu, lecz w formie dwóch, 4-godzinnych webinariów.

Warsztaty te, podobnie jak i poprzednie, zostały zrealizowane pod patronatem akademii INFRAMA. INFRAMA, Infrastructure Asset Management Academy, została założona przez Grupę HELLER w celu poszerzania i doskonalenia wiedzy kadr zarządzających zasobami infrastrukturalnymi w zakresie szeroko rozumianego Asset Management. W ostatnich latach w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych INFRAMA zorganizowała liczne szkolenia i warsztaty na różne tematy związane z zarzadzaniem zasobami infrastrukturalnymi. W styczniu 2020 roku szkolenia organizowane przez akademię INFRAMA uzyskały certyfikat TÜV. Wszyscy uczestnicy kursów i warsztatów otrzymują, imienny i numerowy certyfikat uczestnictwa.