Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dla dróg wojewódzkich

Racjonalne utrzymanie nawierzchni nie jest możliwe bez aktualnych danych o jej stanie. Dane o stanie nawierzchni pozyskiwane są w ramach regularnych kampanii diagnostycznych, które są jednocześnie niezbędnym narzędziem do operacyjnego i strategicznego zarządzania siecią drogową. W roku 2018 firma HELLER Ingenieurgesellschaft mbH na zlecenie sześciu Zarządów Dróg Wojewódzkich opracowała Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dostosowane do potrzeb dróg wojewódzkich (w skrócie WDSN). Są to pierwsze wytyczne w Polsce, które kompleksowo odnoszą się do diagnostyki stanu technicznego w dostosowaniu do potrzeb zarządców dróg wojewódzkich.

Proces diagnostyczny został w Wytycznych podzielony na szereg podprojektów, które odnoszą się do identyfikacji stanu oraz części analitycznej procesu. Dla każdego z podprojektów sprecyzowano ich zakres oraz wymagane rezultaty końcowe. Każda kampania diagnostyczna rozpoczyna się od określenia zakresu sieci drogowej, która objęta będzie diagnostyką. Podprojekty identyfikacyjne obejmują zadania związane z identyfikacją cech nawierzchni takich jak: równość podłużna i poprzeczna, cechy powierzchniowe, właściwości przeciwpoślizgowe i nośność. Wynikiem identyfikacji stanu są dane elementarne. Dodatkowo, kampania diagnostyczna może zostać rozszerzona o fotorejestrację pasa drogowego oraz identyfikację konstrukcji nawierzchni za pomocą odwiertów.

Dane elementarne wykorzystywane są w ramach podprojektów analitycznych. Podprojekty analityczne obejmują kontrolę danych, ocenę stanu, wizualizację wyników diagnostyki, analizy statystyczne oraz dokumentację kampanii diagnostycznej.

Nowoczesna diagnostyka, jaką zapewnia WDSN, a w szczególności metody analityczne zastosowane dla odpowiedniej prezentacji wyników diagnostyki, dostarczają narzędzi wspierających zarówno samego zarządcę, jak i departamenty infrastruktury w urzędach marszałkowskich w ramach racjonalnych i regularnych działań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dla dróg wojewódzkich można pobrać tutaj.

Mamy nadzieję, że praktyczne zastosowanie Wytycznych przyczyni się do usprawnienia procesów oceny stanu technicznego nawierzchni oraz znaczącej redukcji kosztów jednostkowych a w konsekwencji, poprzez dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych o stanie nawierzchni do wzrostu efektywności procesów utrzymania dróg wojewódzkich.

Wytyczne zostały opracowane przy aktywnym współudziale pracowników Zarządów Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Poznaniu oraz Białymstoku.